Zaszyfrowany pamiętnik

Zachwyt nad niejednoznacznością świata skłania mnie do refleksji nad kruchością człowieka wobec natury. Przyglądając się cyklom odradzania się i umierania natury, doznaję własnej skończoności. Moim ostatecznym celem nie jest odwzorowanie ulotności wrażeń czy prawdy o świecie zewnętrznym. Kontemplacja ulotności natury umożliwia mi zajrzenie w głąb siebie. Dlatego motyw pejzażu staram się traktować jako rodzaj zaszyfrowanego pamiętnika – odbicia własnych myśli, pragnień, niepokojów. Obraz przekształca się w palimpsest: widoków, wspomnień, doznań, które poddaję swoistej transformacji i staram się je na swój sposób zachować i zobrazować. Zapiski śladów spotkań, rozmów z Bogiem, pamięć o ludziach, przedmiotach, odwiedzanych miejscach, to, co jest najbliższe mojemu światu, wyrażam na płótnach.

Monika Shaded. Tekst odczytany podczas obrony dyplomu doktoranckiego, Poznań, 2013

Nadeszło Nowe I
akryl na płótnie,
120 x 140 cm, 2011

Nadeszło Nowe II
akryl na płótnie,
120 x 140 cm, 2011

Dolina wyschłych kości
akryl na płótnie,
180 x 230 cm, 2010

Pustynia
akryl na płótnie,
140 x 150 cm, 2010

Otwarte niebo I
akryl na płótnie,
140 x 160 cm, 2010

Otwarte niebo II
akryl na płótnie,
150 x 160 cm, 2012

Tylna straż
akryl na płótnie,
125 x 150 cm, 2011

Otwarte niebo III
akryl na płótnie,
120 x 160 cm, 2011

Mocna miłość
akryl na płótnie,
140 x 170 cm, 2012

Uratowani
akryl na płótnie,
120 x 160 cm, 2013

Melancholia
akryl na płótnie,
120 x 160 cm, 2013

Radość
akryl na płótnie,
120 x 160 cm, 2013

Ogród
akryl na płótnie,
140 x 150 cm, 2013

Pomiędzy
akryl na płótnie,
140 x 160 cm, 2011

Rajskie ptaki
akryl na płótnie,
130 x 150 cm

Jak śnieg zbieleją
akryl na płótnie,
120 x 160 cm, 2013

Przebaczenie
dyptyk, akryl na płótnie,
100 x 170 cm, 2012